reklamacje i zwroty - Tworzymy tanie i profesjonalne strony internetowe

Tło
strony
internetowe
AF Commerce
Tło
strony
internetowe
AF Commerce
Przejdź do treści
Reklamacje i zwroty

Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem/Usługą lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy:
AF Commerce
ul. Klimczaka 1 / klatka A; 2 piętro
02-797 Warszawa
2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
3. Reklamacja może być złożona i w formie elektronicznej i przesłana na adres strony-internetowe@eurokotra.com.
4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
5. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę Formularza reklamacji:
6. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Zwroty
Zwracany towar (nie dotyczy usług) należy odesłać pod adres Sprzedwacy:
AF Commerce
ul. Klimczaka 1 / klatka A; 2 piętro
02-797 Warszawa
Prosimy, aby zwracany towar był odpowiednio zabezpieczony, by nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu.
Informujemy, że Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
MENU:

Wróć do spisu treści