Plan marketingowy Klubu Nicole - Perfumy Nicole i wody toaletowe Nicole (strona producenta)

Przejdź do treści

Menu główne:


KLUB NICOLE

PLAN MARKETINGOWY - WSTĘP

Przystępując do Klubu Nicole stajesz się członkiem grona osób, które myślą podobnie jak Ty, które łączy zamiłowanie do tego, co dobre i co warto promować. Dajemy Ci do dyspozycji ciekawą gamę produktów Nicole, które możesz nabywać w przystępnych cenach jako członek Klubu zarówno dla siebie, swoich najbliższych, jak i przyszłych klientów. Wychodzimy bowiem z założenia, że nasi partnerzy zasługują na to, by ich doceniać i nagradzać specjalnymi upustami. Wierzymy również, że Klub Nicole to miejsce, w którym będziesz realizować siebie, będziesz miał możliwość współpracować z firmą, o której mówi się z dumą i sentymentem. Eurokotra jest firmą, w której ceni się kulturę pracy, prostotę i nowoczesne rozwiązania.

Oto powody, dla których warto do nas dołączyć:
 • Współpraca z Eurokotrą jest wyjątkowym doświadczeniem, gdyż nie ograniczają nas żadne przestarzałe schematy działania, dość jeszcze powszechne gdzie indziej. W ten sposób realizujemy nasze pomysły, przekształcając je na konkretne rozwiązania i produkty, a co za tym idzie na zarobione pieniądze. Przyświeca nam idea, że praca oparta na własnych, sprawdzonych rozwiązaniach, jest źródłem motywacji i satysfakcji. Cenimy sobie prostotę, w związku z czym jedyną  formalnością jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.
 • Każdy nowy członek Klubu otrzymuje ten Program marketingowy, w którym znajdzie szczegółowe informacje o proponowanej przez nas drodze zawodowej. Poniżej prezentujemy Plan marketingowy oparty na założeniu wieloletniej współpracy. Skupiamy się na rozwoju naszych partnerów i współpracowników, pomagając im w dystrybucji produktów Nicole, co owocuje osiąganiem kolejnych szczebli sukcesu. Każdy nowy szczebel to wyższe prowizje, a co za tym idzie większa satysfakcja. Czyż istnieje lepsza motywacja, niż osiągane efekty?
 • Do naszej grupy wchodzą również osoby związane z branżą od wielu lat. Wszyscy razem tworzymy swoistą „bibliotekę wiedzy”, opierającą się nie tylko na książkach, ale i na praktycznym działaniu. Wymieniamy się swoimi doświadczeniami, uczymy się od siebie nawzajem i dzielimy wiedzą z tymi, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki zawodowe. Z tego też powodu do współpracy zapraszamy również absolwentów, dla nas najważniejsze są osobowość, pasja i samodzielność w działaniu.
 • Liczymy na to, że w znajdziesz w tym Planie Marketingowym odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. Nasza Infolinia jest jednak do Twojej dyspozycji, gdybyś chciał omówić z nami jakiekolwiek kwestie.


PRZYDATNE TERMINY

Przygotowaliśmy dla Ciebie zbiór najważniejszych terminów, który ułatwi poruszanie się po Planie Marketingowym, zwłaszcza jeśli stawiasz tu pierwsze kroki.

 • Beta - to nazwa naszego Planu Marketingowego. W jego skład wchodzą następujące Szczeble Sukcesu: Beta, Beta Plus, Beta Premium.
 • Cena dla członka Klubu (Klubowicza) - cena zawierająca możliwe rabaty, ustalana przez Eurokotrę. Informacje o cenie dla członka Klubu są im podawane za pośrednictwem: strony internetowej, korespondencji mailowej, czy sklepu internetowego.
 • Cena podstawowa - ustalana jest przez Eurokotrę. Jest to cena sprzedaży produktów Nicole, oferowana osobom, które nie są członkami Klubu, a którą również posługują się Klubowicze przy sprzedaży produktów. Cena podstawowa nie zawiera ewentualnych rabatów, czy promocji, choć te mogą być również publikowane.
 • Członek Klubu (Klubowicz) - osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy współpracujący z Eurokotrą na podstawie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.
 • ID Członka Klubu (Kod) - unikalny numer członka Klubu.
 • Okres rozliczeniowy - to okres, przez który sumowane są punkty, trwający miesiąc kalendarzowy. Jeśli ostatni dzień miesiąca wypada w niedzielę, bądź inny dzień ustawowo wolny od pracy okres rozliczeniowy kończy się dzień wcześniej.
 • Lider - członek Klubu, który współpracuje z Eurokotrą według zasad wynikających z Planu Marketingowego, Regulaminu oraz Formularza zgłoszeniowego.
 • Łańcuch - grupa członków Klubu w ramach Sieci Współpracowników. Jego pierwszym ogniwem jest Klubowicz wprowadzony na pierwszy poziom pod Sponsorem.
 • Marketing sieciowy - inaczej marketing wielopoziomowy albo MLM łączy w sobie dwa ważne terminy: marketing, czyli przekazywanie produktu lub usługi od usługodawcy lub producenta do odbiorcy, oraz wielopoziomowy, co z kolei odnosi się do systemu naliczania wynagrodzeń poszczególnym członkom Klubu. Zakłada bezpośrednią sprzedaż produktów oraz dodatkowe korzyści dla tych Klubowiczów, którzy wprowadzili do Klubu nowe osoby.
 • Plan Marketingowy - schemat wyznaczający Szczeble Sukcesu oraz kryteria, na podstawie których obliczana jest Prowizja i na podstawie którego działa członek Klubu.
 • Poziom - określa miejsce Klubowicza w Sieci w odniesieniu do Sponsora. Przykładowo osoba, którą Ty wprowadzasz do Sieci jako Sponsor jest na Twoim pierwszym poziomie.
 • Prowizja - wartość pieniężna przysługująca członkowi Klubu po dokonaniu przez niego minimalnego zakupu Produktów, zgromadzeniu minimum 20 punktów własnych oraz wejścia na odpowiedni Szczebel Sukcesu (przynajmniej 3%). Prowizja naliczana jest według klucza określonego dla Planu Marketingowego Beta. Prowizja może być rozliczona również w formie rabatu na kolejne zakupy.
 • Punkty - członek Klubu może je uzyskać za zakup produktów, przy czym Punkty zerują się wraz z końcem okresu rozliczeniowego wynoszącego jeden miesiąc. Wartość 1 punktu = 1 zł netto. Punkty obliczane są na podstawie wartości podanej na dowodzie zakupu: paragonie fiskalnym lub fakturze VAT. Za datę zaksięgowania punktów uznaje się datę wystawienia dowodu zakupu.
 • Punkty własne - to punkty, które członek Klubu gromadzi za bezpośredni zakup produktów Nicole.
 • Sponsor - członek Klubu zajmujący Poziom w Sieci bezpośrednio nad innym członkiem Klubu.
 • Suma Punktów - składa się z punktów własnych Klubowicza i punktów zebranych przez osoby znajdujące się poniżej w tym samym Łańcuchu. Odpowiednia suma punktów pozwala zakwalifikować się na odpowiedni Szczebel Sukcesu określony procentowo od 0% do 21%.
 • Szczebel Sukcesu - wyznacznik aktywności członka Klubu oparty o osiągniętą przez niego i jego Sieć Sumę Punktów liczonych w danym okresie rozliczeniowym. Wartość Szczebla Sukcesu wyrażana jest w następujący sposób: poziomy procentowe 0%, 3%, 6% i 9% to inaczej Szczebel Sukcesu Beta, poziomy 12%, 15% i 18% to Szczebel Sukcesu Beta Plus, a poziom 21% to Szczebel Sukcesu Beta Premium.

ZASADY DZIAŁANIA W KLUBIE NICOLE

Wychodzimy z założenia, że najlepiej promuje się te produkty lub usługi, które sami przetestowaliśmy i które uważamy za warte polecenia. Codziennie przecież dzielimy się z najbliższymi spostrzeżeniami o obejrzanym filmie, wynajętej ekipie remontowej, czy kremie o wyjątkowych właściwościach. Uznaliśmy, że zjawisko to może stanowić podstawę do zarabiania pieniędzy i do tego w przystępny sposób. Stając się członkiem Klubu nabywasz prawo do kupowania produktów Nicole w specjalnej cenie dla członka Klubu, dzięki czemu zyskujesz rabat, a co za tym idzie dodatkowe oszczędności.

Klub Nicole oznacza dostęp do najwyższej jakości produktów, polecanie ich innym oraz budowanie i szkolenie własnej sieci współpracowników, co jest tożsame z dodatkowymi korzyściami. Współpraca z nami to również możliwość zapoznania się z tajnikami marketingu sieciowego, łączącego w sobie wiele dziedzin, jak reklama, handel, szkolenia, czy zarządzanie potencjałem ludzkim.

Podsumowując praca z nami to zarabianie na tym, co sprawdziliśmy na własnej skórze i osiąganie dodatkowych dochodów poprzez zarządzanie Siecią współpracowników. Od nas samych zależy ile czasu poświecimy na tę działalność, do nas należy decyzja, czy stanie się ona dodatkowym wsparciem budżetu domowego, czy też jedynym źródłem zarobków.

Ty sam decydujesz, im więcej produktów sprzedasz, tym większe korzyści możesz osiągnąć!

Klub Nicole oferuje możliwość zarobku z wielu źródeł. Naszym Klubowiczom dajemy rabat na zakup produktów Nicole, dzięki czemu możesz korzystać z cen dla członków Klubu.

W ten sposób zarabiasz:
 • na bezpośredniej sprzedaży produktów – Twój zysk to różnica między ceną dla członków Klubu, a ceną po której sprzedajesz produkty swoim klientom
 • na prowizji, którą dostajesz dokonując zakupów własnych oraz za zakupy członków Twojej Grupy Sprzedażowej

Pomagamy także w rozpoczęciu własnego biznesu:
 • udzielamy wsparcia marketingowego i szkoleniowego (materiały drukowane, testery lub oferty w wersji elektronicznej)
 • sam decydujesz ile produktów chcesz kupić, dzięki czemu nie potrzebujesz dużych nakładów inwestycyjnych
 • nasza Infolinia służy pomocą i radą w każdej kwestii
 • udostępniamy platformę informatyczną ułatwiającą zarządzanie Siecią Współpracowników
 • nie wprowadzamy ograniczenia lokalizacji, możesz działać na odpowiadającym Ci terenie

Pamiętaj jednak, że aby zarabiać trzeba sprzedawać. Samo uczestnictwo w Klubie Nicole lub wprowadzanie nowych osób do Sieci Współpracowników nie oznacza przyznania prowizji. Ta zależy bowiem od sprzedaży i osiągniętej Sumy Punktów.

Cele naszej działalności wyznaczają poszczególne dokumenty: Plan Marketingowy Regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy. Prosimy działaj zgodnie z zawartymi w nich zasadami.

Poniżej szczegółowo opisujemy kryteria, na podstawie których wyliczane są Prowizje.

Zakupy produktów Nicole premiowane są Punktami. Za zakupy osób z Twojej Sieci Współpracowników przyznajemy Punkty zarówno im, jak i Tobie.

Suma Punktów Sieci Współpracowników liczona jest co miesiąc. Można osiągnąć Sumę od 0% do 21%. Punkty z poszczególnych miesięcy nie łączą się, ani nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.

PLAN MARKETINGOWY

Jest to schemat naliczania Prowizji, którą Klubowicz otrzymuje za osiągnięcie własnej Sumy Punktów oraz Sumy Punktów wszystkich członków Klubu w jego Sieci Współpracowników.Jak to zrobić?

Do realizacji celu najlepiej dochodzi się etapami. Pokażemy Ci, jak osiągać rezultaty w kolejnych etapach.

Etap 1
Sprawdź się jako swój własny klient – stając się członkiem Klubu zyskujesz dostęp do produktów Nicole w specjalnej cenie dla Klubowicza. Im lepiej poznasz ich jakość i walory, tym łatwiej będzie Ci zajmować się ich dystrybucją.

Przykład:
Cena podstawowa: 30,00 zł
Cena dla członka Klubu: 19,50 zł
Twoja oszczędność:10,50 zł

Etap 2
Wiesz już jakie produkty składają się na ofertę Nicole, korzystasz z nich po przystępnej cenie, czas więc zacząć sprzedawać je innym. Masz już dużą wiedzę o gamie produktów Nicole, pomocą służy także Infolinia.

Poszukaj w swoim otoczeniu członków rodziny i znajomych, których możesz zainteresować produktami Nicole. Czy to w domu, w pracy, na uczelni, czy siłowni znajdują się potencjalni klienci. Informacje, które udostępniamy za pośrednictwem strony internetowej będą stanowić wsparcie dla Twojej drogi do sukcesu. Dzięki nim będziesz mógł łatwo zaprezentować ofertę klientowi, wybierając najciekawszą dla niego metodę.

Na tym etapie Twoją korzyścią jest marża, gdyż kupujesz produkty po cenie dla Klubowicza, a sprzedajesz po cenie podstawowej, różnica tych wartości to Twój zarobek.

Przykład:
•        Cena podstawowa: 30,00 zł
•        Cena dla członka Klubu: 19,50 zł
•        Twoja marża: 10,50 zł

Etap 3
Wszystko już działa dobrze, korzystasz z produktów wysokiej jakości, zarabiasz pieniądze oferując je klientom, czas więc polecić ten sposób pracy innym i zbudować swoją własną Sieć Współpracowników. Taka Sieć to szansa na dodatkowe zyski dla Ciebie, a ich wysokość zależy od osiągniętej Sumy Punktów zgromadzonych przez Twoją Sieć.

Poszukaj wśród swoich klientów osób, które mogłyby wejść do Twojej Sieci Współpracowników. Sam wybierasz, kogo chcesz mieć w swoim zespole, im lepiej wybierzesz, tym więcej dodatkowych korzyści dla Ciebie. Im lepiej wyszkolisz swoich współpracowników, tym szybciej zobaczysz efekty, dlatego też dziel się swoją wiedzą. Przekaż techniki sprzedaży i metody, z których sam korzystasz, bo to co przynosi efekty Tobie, będzie miało odbicie również w Sieci Współpracowników.

Szukaj dobrych sprzedawców, ale i dobrych liderów – oni pomogą Ci dalej rozbudowywać Waszą Sieć Współpracowników.

W zależności od tego jaką Sumę Punktów osiągniesz i na którym Szczeblu Sukcesu znajdziesz się Ty i Twoi współpracownicy w Sieci – taka będzie Twoja prowizja. Warunkiem przyznania prowizji jest osiągnięcie Sumy 20 punktów własnych. Jak już wiesz, warto jest budować własną Sieć. Pamiętaj, że w Sieci Twój sukces zależy od Ciebie i Twoich współpracowników, bądźcie więc w stałym kontakcie i razem budujcie swoją drogę zawodową.

Jak zbierać kolejne punkty i dostawać Prowizję

Przykład na poziomie Prowizji 3%:
Załóżmy, że w Twojej Sieci Współpracowników jest 5 osób w pierwszej linii (bezpośrednio pod Tobą). Razem uzyskaliście 950 Punktów za kupione produkty Nicole, co pozwala Wam osiągnąć Szczebel Sukcesu 3%.

Cel: 3% prowizji
Podsumowując przykład mamy zebrane: 950 Punktów całej Sieci Współpracowników, w tym 20 Punktów własnych
Wysokość prowizji obliczamy mnożąc ilość zgromadzonych Punktów przez 3%.

Przykład na poziomie Prowizji 9%:
Załóżmy, że w Twojej Sieci Współpracowników jest nadal 5 osób, wszyscy dalej pracujecie razem i wspieracie się nawzajem, dzięki czemu każdy z Was osiąga coraz więcej Punktów. Pamiętaj też, że im lepiej działasz Ty sam, tym bardziej efektywni są Twoi Współpracownicy, którzy biorą z Ciebie przykład. To jest naturalna motywacja.

Cel: 9% prowizji
Podsumowując przykład mamy zebrane: 6050 Punktów całej Sieci Współpracowników, w tym 20 Punktów własnych

Zasada naliczania prowizji:
Aby wyliczyć wysokość prowizji wystarczy pomnożyć sumę Waszych Punktów przez procent prowizji według schematu zamieszczonego poniżej:

Twój zakup      20 punktów x 9% = 1,8 PLN
Klubowicz 1     3.000 punktów x (9%-6%) = 90 PLN
Klubowicz 2     800 punktów x (9%-3%) = 48 PLN
Klubowicz 3     200 punktów x (9%-3%) = 12 PLN
Klubowicz 4     1.500 punktów x (9%-6%) = 45 PLN
Klubowicz 5     500 punktów x (9%-3%) = 30 PLN
 • Twoja prowizja wyniesie = 226,80 PLN

Dzięki pracy w Sieci Współpracowników możecie osiągać coraz większe sukcesy, możesz zdobywać kolejne Punkty samodzielnie lub razem z nimi. Im więcej sprzedanych produktów, tym więcej zebranych Punktów, a co za tym idzie wyższy Szczebel Sukcesu.

Sieć trzeba rozwijać cały czas, warto się systematycznie spotykać, wymieniać doświadczenia, zachęcać i aktywizować Współpracowników do budowania własnych podsieci i sprzedawania produktów Nicole.

Bądź nieustannie w dobrych relacjach również ze swoimi klientami, skąd wiesz, czy wkrótce nie staną się oni Współpracownikami Twojej Sieci i członkami Klubu Nicole.

Wysoka jakość produktów Nicole, które możesz nabywać w przystępnej cenie dla członka Klubu to gwarancja sukcesu, dodatkowych korzyści finansowych, a przede wszystkim okazja do sprawdzenia siebie w nowej roli zawodowej. Zapraszamy więc do współpracy!

EUROKOTRA d.o.o. Zagrzeb, Chorwacja

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami
numer komórkowy w Polsce
601 31 36 09
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego